Hem destinat 128.000 euros a subvencions esportives

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha destinat enguany 128.000 euros a subvencions esportives, la qual cosa demostra “el nostre compromís amb l’esport local”, tal com ha expressat el regidor de l’àrea, Higi Daniel. I és que esta és una de les quantitats “més altes de la història, per a seguir sent un referent en este àmbit”.

Les ajudes es divideixen en tres blocs: 77.000 euros per a convenis, 40.000 per a subvencions nominatives i 10.500 per a escoles esportives i foment de l’esport base. Daniel ha assenyalat que és “una inversió forta” per a “garantir el correcte funcionament de les entitats esportives, la formació i l’organització d’esdeveniments esportius”.

Gràcies a este model, la Vall d’Uixó és “una ciutat que durant tot l’any compta amb cites esportives pràcticament totes les setmanes i d’una gran diversitat de modalitats”. Per açò, ha agraït “el gran treball” que realitzen els clubs “per a entrenar i formar a milers d’esportistes i per a posar-nos en el mapa esportiu del país”.

L’edil ha remarcat que l’ajuda a les entitats esportives “no solament és econòmica” ja que l’Ajuntament “també dóna el seu suport amb la cessió de les infraestructures i instal·lacions públiques, amb totes les despeses de manteniment que comporten”.

En el primer semestre d’enguany la Regidoria d’Esports també ha realitzat diverses obres “per a millorar la funcionalitat i la seguretat del Poliesportiu, els Camps de Futbol de la Moleta, l’Estadi José Mangriñán i la Pista d’Atletisme”. “Sabem que no és suficient, però anem a seguir treballant amb la redacció d’un pla director que establisca les prioritats inversores en matèria d’esport per als pròxims anys”, ha avançat Daniel.

En la segona meitat d’enguany s’escometran dues actuacions importants: el canvi de la gespa de l’Estadi José Mangriñán i la construcció del nou skatepark. Amb estos dos treballs “complirem amb dos compromisos d’esta legislatura” perquè “creiem en l’esport i cada any dediquem més recursos a recolzar-lo i fomentar-lo”, ha finalitzat.

****************************************************

EL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ DESTINA 128.000 EUROS A SUBVENCIONES DEPORTIVAS

En la segunda mitad del año se cambiará el césped del Estadio José Mangriñán y se construirá el nuevo skatepark

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha destinado este año 128.000 euros a subvenciones deportivas, lo que demuestra “nuestro compromiso con el deporte local”, tal y como ha expresado el concejal del área, Higi Daniel. Y es que esta es una de las cantidades “más altas de la historia, para seguir siendo un referente en este ámbito”.

Las ayudas se dividen en tres bloques: 77.000 euros para convenios, 40.000 para subvenciones nominativas y 10.500 para escuelas deportivas y fomento del deporte base. Daniel ha señalado que es “una inversión fuerte” para “garantizar el correcto funcionamiento de las entidades deportivas, la formación y la organización de eventos deportivos”.

Gracias a este modelo, la Vall d’Uixó es “una ciudad que durante todo el año cuenta con citas deportivas prácticamente todas las semanas y de una gran diversidad de modalidades”. Por ello, ha agradecido “el gran trabajo” que realizan los clubs “para entrenar y formar a miles de deportistas y para ponernos en el mapa deportivo del país”.

El edil ha remarcado que la ayuda a las entidades deportivas “no solo es económica” ya que el Ayuntamiento “también da su apoyo con la cesión de las infraestructuras e instalaciones públicas, con todos los gastos de mantenimiento que comportan”.

En el primer semestre de este año la Concejalía de Deportes también ha realizado varias obras “para mejorar la funcionalidad y la seguridad del Polideportivo, los Campos de Fútbol de la Moleta, el Estadio José Mangriñán y la Pista de Atletismo”. “Sabemos que no es suficiente, pero vamos a seguir trabajando con la redacción de un plan director que establezca las prioridades inversoras en materia de deporte para los próximos años”, ha avanzado Daniel.

En la segunda mitad de este año se acometerán dos actuaciones importantes: el cambio del césped del Estadio José Mangriñán y la construcción del nuevo skatepark. Con estos dos trabajos “cumpliremos con dos compromisos de esta legislatura” porque “creemos en el deporte y cada año dedicamos más recursos a apoyarlo y fomentarlo”, ha finalizado.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *