COMPROMÍS PER LA VALL DEMANA QUE L’EXEMPCIÓ DE L’IBI FETA A CERTES ENTITATS S’AMPLIE

Una volta coneguda la notícia que determinades entitats privades esportives del poble de la Vall no pagaran en concepte d’IBI, la formació valencianista demana que s’incloga dins d’este espectre a altres entitats i empreses dedicades al mateix sector.

“Tot l’esport és una pràctica d’especial interés per la població”, ha afirmat el portaveu local Jordi Julià. En la mateixa línia des de Compromís han argumentat que “a més esport menys despesa en salut” motiu pel qual “gimnasos i altres establiments esportius també haurien d’estar exempts de pagar IBI a l’Ajuntament”. De fet, Compromís considera que l’especial mesura podria fer-se extensible a més comerços i empreses privades de la Vall, ja que “tots resulten en major o menor mesura d’especial interès pel nostre poble i deixen benefici”. Julià ha lamentat que mentre es deixa lliure d’impostos a alguns altres han de pagar contribucions “com si visqueren a Manhattan”, amb la diferència que “segurament a Manhattan no cauen murs damunt les voreres i es deixa via lliure a les rates que viuen en descampats abandonats”.

Davant la nova agressió als principis d’igualtat que hem pogut observar els darrers dies des de Coalició Compromís es demana seriositat a l’equip de govern i que lluite per la igualtat de tots els ciutadans vallers. “No es pot deixar que alguns paguen menys i sense cap criteri altres paguen més”, ha sentenciat el portaveu local.

COMPROMIS PER LA VALL PIDE QUE LA EXENCIÓN DEL IBI HECHA A CIERTAS ENTIDADES SE AMPLÍE.

Una vez conocida la noticia que determinadas entidades privadas deportivas del pueblo de la Vall no pagarán en concepto de IBI, la formación valencianista pide que se incluya dentro de este espectro a otras entidades y empresas dedicadas al mismo sector.

“Todo el deporte es una práctica de especial interés por la población”, ha afirmado el portavoz local Jordi Julià. En la misma línea desde Compromís han argumentado que “a más deporte menos gasto en salud” motivo por el cual “gimnasios y otros establecimientos deportivos también tendrían que estar exentos de pagar IBI en el Ayuntamiento”. De hecho, Compromís considera que la especial medida podría hacerse extensible además comercios y empresas privadas de la Vall, puesto que “todos resultan en mayor o menor medida de especial interés por nuestro pueblo y dejan beneficio”. Julià ha lamentado que mientras se deja libre de impuestos a algunos otros tienen que pagar contribuciones “como si vivieran en Manhattan”, con la diferencia de que “seguramente en Manhattan no caen muros encima las aceras y se deja vía libre a las ratas que viven en descampados abandonados”.

Ante la nueva agresión a los principios de igualdad que hemos podido observar los últimos días desde Coalició Compromís se pide seriedad al equipo de gobierno y que luche por la igualdad de todos los ciudadanos valleros. “No se puede dejar que algunos paguen menos y sin ningún criterio otros paguen más”, ha sentenciado el portavoz local.

Arxivat en: Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *